WiFi bağlantı var internet yok sorununda uygulayacağımız adımların geneli bir çok internet bağlantı sorununa yönelik çözüm adımları içermekte.

Bu makalede öncelikle kablosuz bağlantı var ama internet yok sorununa yanıt verip, sonra internet ve teknoloji ile alakalı gelişmelerden bahsedeceğiz.

WiFi Bağlantı Var İnternet Yok Sorunu

Kablosuz bağlantınız var ama internetiniz yoksa, ilk deneyeceğimiz mevcut bağlantının çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi.

Sonrası için takip edilecek adımlar şöyle:

 • Modeminizi kapatarak kısa bir süre bekletip açınız. Bağlantı için kullandığınız cihazınız içinde aynı işlemi uygulayın.
 • WiFi ağına unut yapıp tekrardan bağlantı yapın.
 • Kablosuz kanal ayarını değiştirerek deneyelim. Bu genelde kablosuz bağlantılarda sorun olduğunda uygulanır. Yine de bağlantı sorunlarında denenen yöntemlerdendir.
 • Bağlantı yapılan cihazda elle dns tanımlamasını uygulayın. IP çakışmasında aynı işlemi IP içinde uygulayın.
 • Bilgisayarda veya mobil cihazda koruma programı bulunuyorsa kısa süreliğine devre dışı bırakılarak denenmeli.
 • Kullanılan cihazın tarih ve saatinde yanlışlık varsa büyük ihtimal internet açılmayacak.

İnternet ve Teknoloji

İnternet teknolojileri ile birlikte hayatımıza birçok yenilikler dahil oldu. Bunların başında da şüphesiz sosyal medya gelmektedir.

Sosyal medya uygulamaları, kuruluş yıllarında sahip olduğu felsefe ile dijital mecralarda var olabilme ve insanları bir araya getirebilme gibi hedefler doğrultusunda hareket etmekti.

Ancak güncel teknolojik gelişmelerin varlığı, sosyal medya uygulamalarının sahip olduğu anlayışlarda çeşitli farklılıkların meydana getirdi. Bu farklılıklar,

 • Geleneksel medya anlayışının değişmesine
 • Ayrıca insanların teknoloji ile artık daha fazla iç içe olmasına yönelik değişimleri içermektedir.

Değişimler içerisinde sosyal medya uygulamalarının getirdiği yenilikler ise;

 • İnternet teknolojilerinin daha fazla ön plana çıkması,
 • Dünyadaki gelişmelerin insanları daha fazla etkilemesi,
 • Toplumsal olarak geçirilen süreçler,
 • Ayrıca iş yaşamında meydana gelen değişimler gibi yenilikleri içermektedir.

İnternet Teknolojileri ‘nin daha Fazla Ön Plana Çıkması

Geçtiğimiz yüzyılda başlayan internet teknolojilerinin var oluşu, bulunduğumuz yüzyıl itibariyle üst düzey bir boyuta gelmiştir. Bu gelişimin yaşanması,

 • Sosyal medya uygulamalarının insanlar arasında çok popüler haline gelmesi
 • Ayrıca kullanım miktarında yaşanan devasa sayıların var olması ile meydana gelmektedir.
İnternet Teknolojileri 'nin daha Fazla Ön Plana Çıkması
WiFi bağlantı var internet yok

Dünyadaki Gelişmelerin İnsanları daha Fazla Etkilemesi

Dünyada yaşanan pozitif durumlar veya insanlığı derinden etkileyebilecek gelişmeler, internet teknolojilerinin varlığı sayesinde daha fazla insana etki etmektedir. Haberleşme ağı içerisinde yer alan sosyal medya uygulamaları, dünyadaki gelişmelere çok sayıdaki insanın ulaşmasını ve kitlelerin bu gelişmelerden haberdar olmasını sağlamaktadır. Bu durum ile sosyal medya uygulamalarını kapsayan bu teknolojiler önemi korumaktadır.

Toplumsal Olarak Geçirilen Süreçler

Toplumsal olarak yaşanan gelişmeler, her geçen gün internet teknolojileri içerisinde önemi korumaktadır. Bu önem dahilinde yaşanan gelişmelerin daha büyük gruplara ulaşması, toplumsallığın getirdiği süreçlerin boyutunu da arttırmaktadır. Meydana gelen bu durum, internet teknolojileri sayesinde yaşanan bir duruma yönelik kamuoyu oluşturulmasına katı vermekte ve toplumsal olarak birtakım süreçlerin geçirilmesine olanak sağlamaktadır.

İnternet Teknolojileri ile İş yaşamında Meydana Gelen Değişimler

İş yaşamı içerisinde var olan süreçler, internet teknolojilerinin gelişim unsurlarını taşıması ve bu noktada yer alan alanlara etki etmesi sayesinde meydana gelmektedir. İş hayatında var olması bir zorunluluğu ifade eden lojistik ve haberleşme unsurlarının devamlılık göstermesi, sosyal medya uygulamaları ve internet teknolojileri sayesinde tamamlanmaktadır.

Sonraki içerik: İnternet Hızı Nasıl Arttırılır?