Excel Z skoru nasıl hesaplanır, aşağıda ki adımlar ile ilerleme sağlayabilirsiniz.

İstatistikteki temel kavramlardan biri Z puanıdır. Karşılaştırma amacıyla puanları standartlaştırmak, dağıtım olasılıklarını hesaplamak ve veri noktalarınızdaki aykırı değerleri belirlemek için Z-puanını kullanırsınız. Özel istatistiksel analiz yazılımı kullanmanın ek yükünü (veya masrafını) istemiyorsanız, Excel’in sayısız işlevinden biri bunun için oldukça iyi çalışabilir. Excel’de Z puanının nasıl hesaplanacağına bakalım.

Excel’de Ortalamalar ve Standart Sapmalar

Z-puanı, bir veri noktasının ortalamadan veya ortalamadan standart sapma sayısını temsil ettiğinden, bu değerleri hesaplayarak başlamamız gerekecek. Neyse ki Excel, ortalamaları hesaplamak için yerleşik işlevler içerir.

  • Verilerinizi girdikten sonra değerlerin ortalamasını hesaplamak için Excel’in ORTALAMA işlevini kullanın.
Excel de Z Skoru Nasıl Hesaplanır
Excel Z Skoru Nasıl Hesaplanır
  • Daha sonra standart sapmayı belirlemek için Excel’in STDEVPA işlevine ihtiyaç vardır.
Ekran goruntusu 2024 01 15 103126
Excel Z Skoru Nasıl Hesaplanır

Bunu yaptıktan sonra veri noktalarımızın her biri için Z-Skorunu hesaplamaya geçebiliriz.

İstatistiksel Analiz için Z-Skorunu Hesaplamak İçin Excel’i Kullanma

Z-puanı, ortalama veya ortalama değerin veri noktasından çıkarılması ve sonucun standart sapmaya bölünmesiyle hesaplanır. Örnek e-tablomuzda formül şöyle olacaktır:

=(B2-B10)/B11

Ekran goruntusu 2024 01 15 103205
Excel Z Skoru Nasıl Hesaplanır

İlk veri noktasına baktığımızda Z-puanının 0,069114954 olduğunu görüyoruz. Formülü sütunda tekrarladığınızda diğer tüm değerler için Z puanlarını görebilirsiniz.

Ekran goruntusu 2024 01 15 103231

Hesaplamalarda negatif sayılar görürseniz korkmayın. Değer ortalamanın altında olduğunda bu tamamen normaldir. Pozitif bir Z-puanı, veri noktasının ortalamadan daha yüksek standart sapma sayısı olduğu anlamına gelir. Tersine, negatif bir sonuç, veri noktasının standart sapma sayısının ortalamadan düşük olduğunu gösterir.

İstatistiksel Verileri Analiz Etmek ve Görselleştirmek

İstatistiksel analiz yapmak veya bu verileri görselleştirmeye yardımcı olmak için yüzlerce dolar harcamanıza gerek yok. Aslında Microsoft, Excel’i bu konuda yardımcı olabilecek çok sayıda yararlı işlevle doldurmuştur.