Enterferans' Nedir?

İletişim sistemlerinde iletilmek istenen bilgiye ek olarak başka bilgilerin de alıcıya ulaşması durumuna Enterferans’ denir. Kasti Enterferans, elektronik sistem ve cihazların çalışmasına engel olan, haberleşmede kesintiler oluşturarak sinyal alışverişini ve kalitesini bozan sistemler aracılığı ile yapılır. Enterferans‘ın çalışma mantığı, havaya istenmeyen sinyaller yayarak, bir takım sistemlerin faaliyetlerini durdurmaya dayalıdır. Enterferans sistemlerinin kötüye kullanımı yasalar gereğince cezaya tabi tutulmaktadır.

İletişim sistemlerinde sinyallerin yanı sıra farklı ürün ve sinyaller de alıcıya ulaşıyorsa bu iki sebepten kaynaklanır; ya ana sinyal bozuktur ve istenmeyen sinyaller ortaya çıkartır, ya da dışarıdan ikinci bir sinyal, var olan sinyale etki etmektedir. Doğal bozulmalar, parazit ve distorsiyon olarak adlandırılırlar. İletişim ve yayın sinyalleri birbirlerini etkiliyorlarsa, buna Enterferans adı verilir. Enterferans tanımlaması yapılabilmesi için bir sinyalin bir başka sinyali etkilemesi durumu olmalıdır. Etkileyen sinyal, bu etkileşimi elektromanyetik dalgalarla gerçekleştirir. Genellikle doğrusal olmayan cihaz devreleri Enterferansa sebep olmaktadır

Enterferans Nedir 1

Kasti olmayan hallerde Enterferans üç ayrı bölümde incelenebilir:

  1. Kanal İçi Taşıyıcılarda Enterferans

İletişim devreleri iki bilgi sinyaline sahiptirler. Örneğin televizyonlarda ses ve görüntü sinyali bulunmaktadır. Devre doğrusal değilse bu sinyallerin yanı sıra üçüncü bir sinyal oluşur. Enterferans ürünü olarak adlandırılır.

  1. Taşıyıcı Harmoniği:

Her yayın, bir radyo frekans taşıyıcısına sahiptir. Doğrusal olmayan devreler, bu taşıyıcıda harmonikler üretir. Harmonikler çok yüksek frekanslıdır.

  1. Ortak Kanal Enterferansı:

Vericiler, aynı taşıyıcı frekansını kullanıyorlarsa ortak kanal Enterferansı söz konusudur.

Enterferans Nedir 2

Kasti Enterferans durumlarının tespitinde, Milli Monitör Sistemi kullanılmaktadır. Herhangi bir sistem Enterferans‘a maruz kaldığında, hem etkilenen sistem hem de Enterferans kaynağı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kapatılır. Söz konusu Enterferans, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü vb. kurumların sistemlerine etkide bulunuyorsa, sistem sahiplerinin bilgisine gerek duyulmaksızın sistem durdurulur. Sistemlerin etkilenmesinden doğacak olan maliyetleri Enterferans‘a maruz bırakan taraf karşılamakla mükelleftir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun izni olmadan Enterferans sistemi kurulduğunda, sistem kullanılmasa dahi faaliyetlerine son verilmektedir. Sistemin kullanılması sonucunda oluşan etkilerin sonuçlarını düzeltmeyen kuruluşlar, TCK‘nın 124. maddesinde belirtilen hükümler ile cezalandırılırlar.