Blog kavramı, güncel internet teknolojileri içerisinde yer alan ve şuan ki konumunu geçmişteki yaşadığı süreçlerdeki gelişmeler ışığında alan bir sosyal medya kavramıdır. Bir duygu veya düşünceyi anlatmak ve bu anlatım unsurunu dijital mecralara taşıma isteğidir. Blog kavramını ortaya çıkarmıştır. Blog hizmetlerin gelişen teknolojik faktörler çerçevesinde şekillenmesi, günümüz koşullarında bir sosyal medya uygulaması olarak varlık göstermesini sağlamıştır. Ancak bu duruma ek olarak blog yazma ve paylaşma alanında yer almak isteyenler vardır. Sayısının artması da blog kavramının geniş kitlelerce tanınmasına katkı sağlamıştır. Bu katkı çerçevesinde; blog yapısı ve içeriği, geliştirilebilir blog hizmetleri ve blog faaliyetlerinin bir sosyal medya unsuru olarak değerlendirilmesi gibi başlıklar yer almaktadır.

Blog Yapısı ve İçeriği

Yazı paylaşma konusunda herhangi bir teknik bilgi şartı aramaz. Ve kullanıcılarına çeşitli özgürler sağlayan blog uygulaması, ardından insanların kendilerini ifade etme ihtiyacı temelinde de yer alan bir yapıya sahiptir. Bu yapı, içerik faktörleri olarak kişilerin birçok konuda yazılar yazarak yorum yapabildiği alanlara konu olmaktadır. İlk zamanlarda belirli faaliyetlerin not edilmesi olarak görülen blog uygulamasıdır. Günümüz teknolojik gelişmelere gelindiğinde, üst düzey yazı formatları ve örneklerini içeren bir yapıya bürünmüştür.

Geliştirilebilir Blog Hizmetleri

Değişen dünya düzeni, paylaşım içerikleri ve gündemde olan konuların farklılık göstermesi gibi birtakım yeni faktörlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Dolayısıyla bu faktörler içerisinde, blog hizmetleri de geliştirilebilir bir yapıda yer almaktadır. Özellikle bilgisayar teknolojilerinin en büyük getirilerinden birisi olan yazılım bilgisi ve sektörüdür. Geliştirilebilir blog hizmetlerinin varlığını ortaya çıkarmaktadır.

Sosyal Medyada Blog Kavramı

Blog Faaliyetlerinin Sosyal Medya Unsuru olarak Değerlendirilmesi

Sosyal medya uygulamaları, sosyalleşme kavramı adı altında bir araya gelen kişi ve kişilerin oluşturduğu konulardır. Dolayısıyla ortak bir paydada buluştuğu konuları kapsamaktadır. Bu konuların, kişilerin aynı temalar içerisinde yer alan kategorileri tercih etmesidir. Sosyal medya unsurlarının var olmasını sağlamaktadır. Bu unsurlar çerçevesinde; dolayısıyla blog faaliyetlerinin çok yönlülüğü, geniş kitlelere hitap etmesidir. Ancak paylaşım kriterlerini içerisinde barındırarak insanlara etki etmesidir. Ve diğer birçok bağlayıcı özelliğe sahip olmasından dolayı bir sosyal medya unsuru olarak değerlendirilebilmektedir.

Blog kavramı ile ilgili hazırladığımız makalemizi okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Benzer içerikteki ”Gelişen Teknolojide Sosyal Medya” adlı makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.