Günümüzde hayatımızın bir parçası haline gelmiştir sosyal medya uygulamaları. Hazırladığımız makalemizde sosyal medyanın hayatımızda ki yeri ve uygulamaların işlevleri gibi konularından bahsedeceğiz.

Sosyal Medyanın Tanımı

Sosyal medya; günlük yaşam koşulları itibariyle birçok iletişim, haberleşme ve internet içerisinde çeşitli istek vardır. Ve ihtiyaçlar çerçevesinde vakit geçirmeye yönelik bir medya düzenidir. Bu düzen içerisinde, birçok sosyal medya uygulamaları bulunmaktadır. Çok sayıda insanı hızlı bir şekilde bir araya getirebilme özelliğine sahip olduğu için sosyal ön adını, internet sistemleri içerisinde uygulanabilir ve geliştirilebilir unsurları içerisinde barındırdığı için de uygulamalar kısmına sahiptir. Bu faktörlerin bir araya gelmesi ile oluşan sosyal medya uygulamaları vardır. Sosyal medyanın kısa tarihi, sosyal medyanın gelişimi, sosyal medyanın geniş kitlelere ulaşma özelliği ve popüler sosyal medya uygulamaları olarak çeşitli başlıklara sahiptir.

Sosyal Medya Uygulamaları Nedir?

Sosyal Medyanın Kısa Tarihi

Erken geçmişi 1970’li yıllarda elektronik posta gönderimine kadar dayanır sosyal medyanın tarihi. İlk olarak Usenet ve World Wide Web gibi sosyal web sitelerinin ortaya çıkması ile başlamıştır. Daha sonraları 1995 yılında eski sınıf arkadaşlarını bulmaya yönelik üretilen bir site olan classmates.com. İse güncel teknolojik alanlarda sosyal ilişkilerin bir web düzlemi içerisinde devam edebileceği görüşünü ortaya çıkarmıştır. Bu önemli adımdan sonra weblog teriminin meydana gelmesi, blogger ve liveJournal altyapılarının var olması ile sosyal medya yapıtaşları oluşturulmuştur. WordPress’in keşfedilmesi ile de sosyal blog anlayışı devam etmiştir. Bu gelişmeleri kapsayacak ve sosyal medya alanını silip süpürecek gelişme ise Facebook’un ortaya çıkışı olmuştur. İçerisinde sosyal medyanın birçok unsurunu içeren Facebook uygulaması, sosyal medyanın tüm beklentileri karşılayacak seviyede yer almasına kadar birçok süreci içerisinde barındırmıştır.

Sosyal Medyanın Gelişimi

Facebook gibi çok önemli bir sosyal medya uygulamasının üretilmesi, bu alanda önemli fırsatların olduğu gerçeğini de gözler önüne sermiştir. Güncel teknolojik ihtiyaçların da bu yöne kaymaktadır. Ve sosyal medya tabanlı diğer uygulamaların ortaya çıkışı da Facebook’un dijital olarak sosyalleşme imkanını doğurması ile birlikte meydana gelmiştir. Ancak bu noktada sosyal medyanın gelişimi; sosyal medya unsurlarının hacimsel boyutudur. İnsanların tercih etme koşullarına yönelik oluşturulan diğer sosyal medya uygulamaları vardır. Ve daha çok görüntü ve ses temalı sosyal medya içeriklerinin üretilmesine olanak sağlayan bir yapıda ilerlemiştir.

Sosyal Medyanın Geniş Kitlelere Ulaşma Özelliği

Sosyal medyanın özgür ve rahat bir ortam aracılığı ile insanlara nüfuz etmesi. Ve geniş kitlelere ulaşma özelliğini oluşturan önemli bir detay olarak meydana gelir. Ancak bu detayın yanında, kitlelere ulaşmadaki hız unsuru ve birleştirici gücü de diğer önemli detaydır.  Ek olarak dünyanın hemen hemen her noktasına ulaşabilme faktörü de vardır. Sosyal medyanın geniş kitlelere ulaşma özelliğini oluşturan etmenlerden birisi olarak var olmaktadır.

Son olarak Sosyal medyanın hayatımızdaki etkisi adlı makalemize de göz atabilirsiniz.