Gelişen teknoloji ve günümüz şartlarında bilgisayar hayatımızda önemli bir yer edinmiştir. Bu bizim isteğimiz dışında veya isteğimizle meydana gelse de kabullenmemiz gereken bir gerçektir. Hatta sadece yetişkinlerle kalmayıp çocuklar arasında da yaygınlaşan bir konuma gelmiştir. Artık neredeyse tüm çocuklar bilgisayarla erken yaşta tanışıyorlar. Bunun olumlu ve olumsuz birçok yan etkisi olmasının yanında, bize düşen görev bunu kontrol altına almaktır. Bazılarımız çocuklardaki bilgisayar alışkanlığını asosyallikle bağdaştırabilir. Fakat durum biraz farklı, bizim sıradan gördüğümüz bilgisayar oyunları bile bir zeka göstergesi olabiliyor. Geçmiş yıllarda yapılan bir araştırmada bilgisayar oyunlarında başarılı olan çocukların reflekslerinin ve algılarının diğer çocuklara oranla daha gelişmiş olduğu ortaya konmuştur.

Bilgisayar ve Çocuklar

Çocuk Gelişimi

Kişisel bir bakış açısına göre bilgisayarlar, gençlerin çevrelerindeki dünyayı keşfetmelerine yardımcı olacak paha biçilmez bir kaynaktır.  Mesela meraklarını gidermek için interneti kullanan çocuklar bağımsız öğrenen bireyler haline geliyor ve öğrenmelerini okulla sınırlandırmayıp kendilerine devamlı bilgi katan bireyler haline geliyorlar. Ayrıca bu teknolojiye merak saran her çocuk bir şekilde bir konuda uzmanlaşmak zorunda kalıyorlar. Bunu çok geniş bir yelpazeye yayabiliriz. En basit örneği ise oyun becerilerini geliştirip bunu video şeklinde internete yükleyenleri verebiliriz.

Bilgisayar ve Çocuklar 1

Kariyere Etkisi

Akademik bir bakış açısından, çocukların bu teknolojik buluşta ustalaşmaktan başka seçeneği yoktur. Örneğin üniversitedeyken öğrenciler not almak, araştırma yapmak ve bilgi alışverişi yapmak için dizüstü bilgisayarlarını sınıfa getirdiler. Ödevler yazdılar, sunumlar oluşturdular ve veri tabanları geliştirdiler. Bu yeteneklere erken güven ve deneyim kazandıran çocuklar, sahip olmayanlara göre belirgin bir avantaja sahiptir.

Profesyonel bir bakış açısıyla, bilgisayar işyerinde kalıcı bir yer bulmuştur. Bugün, işverenler, çalışanlarına bilgisayar eğitimi sağlamak için hala para ödüyor. Şirketler yarın, aday adayların bu kritik iş becerilerine zaten sahip olmasını bekleyecek. Sonuç olarak, çocuklarını her gün makul bir süre bilgisayarı kullanmaya teşvik eden ebeveynler, aslında çocuğun gelecekteki kariyerine yatırım yapmaktadır.