Ana Sayfa Bilgisayar Google E-Tablolarda Sütunları veya Satırları Toplama

Google E-Tablolarda Sütunları veya Satırları Toplama

0

Sayıların satırlarını veya sütunlarını toplamak, tüm elektronik tablo programlarında gerçekleştirilen yaygın bir işlemdir. Google E-Tablolar, bu amaç için “TOPLA” adlı yerleşik bir işlev içerir. Bir işlev yerinde olduğunda, formüldeki hücre aralığında değişiklik yaptığınızda elektronik tablo otomatik olarak güncellenir. Girişleri değiştirirseniz veya boş hücrelere metin eklerseniz, yeni verileri içerecek şekilde toplam güncellenir.

Google E-Tablolar’da İşlev Nasıl Yazılır?

11858 teknik destek
11858 teknik destek

Google E-Tablolar’daki ve Microsoft Excel gibi diğer elektronik tablo programlarındaki bir işlevin üç bölümü vardır:

-Eşittir işareti (=). Bu, programa bir işleve girdiğinizi söyler.

-İşlevin adı. Bu genellikle tümü büyük harftir, ancak bu gerekli değildir. Bazı örnekler SUM, ROUNDUP ve PRODUCT’dur.

-Bir dizi parantez: (). İşlev, elektronik tablodaki bir dizi sayı üzerinde çalışmayı içeriyorsa, bu sayılar programa formülde hangi verilerin kullanılacağını bildirmek için parantez içine alınır. Geçerli tarih ve saati döndüren NOW gibi bazı işlevler parantez içerir ancak boştur.

11858 teknik destek
11858 teknik destek

TOPLA İşlevi Nasıl Yazılır?

Yukarıdaki bilgileri kullanarak aşağıdaki gibi bir “TOPLA” işlevi yazın:

=SUM(number_1,number_2, … number_30)

Bu durumda, parantez içindeki sayılar, eklenen tek tek hücrelerdir. Bu, (A1, B2, C10) gibi bir liste veya (A1: B10) gibi bir aralık olabilir. Aralık seçeneği, sütunları ve satırları nasıl eklediğinizdir.

Google E-Tablolar’da “TOPLA” İşlevi Nasıl Girilir?

Başlamadan önce, bir elektronik tabloya eklemek istediğiniz bilgileri girin ve ardından aşağıdaki adımları izleyin:

1.Formülü yerleştirmek istediğiniz hücreye tıklayın veya dokunun.

2.Metin veya formül girin’e dokunun. “=sum(“ formülü başlatmak için yazın.

4.Bir araya getirmek istediğiniz sayıları seçin. Bunu yapmanın bir yolu, istediğiniz hücrelere dokunmaktır. Hücre referansları, formülde parantez içinde görünür.

 

Konu hakkında destek almak için 11858'i arayabilirsiniz.
Konu hakkında destek almak için 11858'i arayabilirsiniz.
TIKLA ARA