Airties Air-500 kablosuz ağ adaptörü kablo karmaşası olmadan sadece aynı elektrik tesisatından yani mevcut elektrik hattını bir ağa çevirir.

Airties Air-500

Farklı katlarda kullanmak isteyen müşteri modem ile air 500 arasına kablo çekmek istediğinde aynı elektrik tesisatını kullanmıyor ise cihaz devreye girmez. Ancak aynı elektirik tesisatında kullanımı yapılabilir.

Air 500 PowerLine adaptörler verileri 220 Volt gerilim üzerinden iletilecek şekilde modüle eder. Ayrıca kendi aralarında veri iletimi sağlar.

Air 500 PowerLine Adaptörler ile modem ve televizyon birbirine bağlar. Birinci adaptör modem yanında bir elektrik prizine takın. Sonra modemden adaptöre Ethernet kablosu bağlayın. İkinci adaptörü TV yanında bir elektrik prizine takın. Sonra TV’den adaptöre bir Ethernet kablosu ile bağlayın. Böylece modem ve TV arasındaki elektrik tesisatından faydalanılarak bir network kurulmuş olur.

Airties Air-500 Powerline adaptör 2’li halde satılır. Tak ve çalıştır şeklindedir. Ayrıca bir ayar yapılması gerekmez. Pair tuşuna basılması yeterli.

Air500 PowerLine adaptöründe WiFi bulunmamaktadır. Sadece Ethernet ile çalışır. (Piyasada WiFi yayın yapan örneklerde bulunmaktadır)

PowerLine adaptörler direk duvardaki prize takılmalıdır. Fakat çoğaltıcı 3’lü prizde kullanılmaması gerekmektedir..

air-2

Air500 üzerinde 3 adet ışık bulunmaktadır.

-Power Işığı: Güç gelip gelmediğini gösterir.

-Ethernet Işığı: Ethernet bağlantısını ve veri alışverişi olup olmadığını gösterir. Yanıp sönmesi veri alışverişini ifade eder.

-PowerLine Işığı: İki cihaz arasında iletişim kalitesini belirtir ve 3 renkte yanar. Bunlar Yeşil, Turuncu ve Kırmızı. Ancak powerline yanmıyor ise iletişim yoktur. Örnek grafik aşağıdaki gibidir

air-3