Geçmişten Günümüze AI Evrimi

Yapay zekanın tarihi, bilim insanları ve mühendislerin makineleri düşünme yeteneğine sahip hale getirme olasılığını araştırmaya başladığı erken bilgisayar çağlarına kadar uzanır. Bu tarih, 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanır ve alanı şekillendiren önemli gelişmeler ve dönüm noktalarını içerir. İşte AI tarihinin detaylı bir özeti:

Yapay zeka, 1950’lerde resmi bir disiplin olarak ortaya çıktı. 1956 yılında John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester ve Claude Shannon gibi araştırmacıların düzenlediği Dartmouth Çalıştayı, yapay zekanın doğuşu olarak kabul edilir. Bu çalıştay, insan zekasını simüle edebilecek makineler yapma olasılığını araştırmayı amaçlıyordu.

Yapay Zekanın Tarihi

Yapay Zekanın Tarihi Geçmişten Günümüze AI'nin Evrimi

1950’lerin sonları ve 1960’ların başlarında AI araştırmaları, sembolik veya kural tabanlı yaklaşımlara odaklandı. Araştırmacılar, sembolleri manipüle etmek ve mantık yürütme görevlerini yerine getirmek için bir dizi kural kullanan programlar geliştirdiler. Allen Newell ve Herbert A. Simon tarafından 1955 yılında geliştirilen Logic Theorist, matematiksel teoremleri ispatlayabilen ilk AI programlarından biriydi.

Makine Öğreniminin Doğuşu (1950’ler-1960’lar)

Yapay Zekanın Tarihi
Geçmişten Günümüze Yapay Zekanın Tarihi

Makine öğrenimi kavramı bu dönemde ortaya çıktı. Arthur Samuel’in dama oyunu üzerindeki çalışması, bir bilgisayar programının kendi kendine öğrenerek performansını artırabileceğini gösterdi. Samuel, dama oyununu rekabetçi bir seviyede oynayabilen bir öğrenme algoritması geliştirdi.

Sembolik AI ve Uzman Sistemler (1960’lar-1970’ler)

Sembolik AI, diğer adıyla “iyi eski moda AI” (GOFAI), 1960’lar ve 1970’lerde alana hakim oldu. Araştırmacılar, bilgi tabanlı kurallar kullanarak belirli sorunları çözmek için uzman sistemler geliştirdiler. 1970’lerde geliştirilen MYCIN sistemi, bakteriyel enfeksiyonları teşhis edip tedavi önerilerinde bulunan önemli bir örnektir.

AI Kışı (1970’ler-1980’ler)

1970’lerin sonları ve 1980’lerde, AI araştırmaları önemli zorluklarla karşılaştı ve “AI Kışı” olarak bilinen bir döneme girdi. AI’deki ilerlemeler, başlangıçtaki beklentileri karşılamadı ve finansman ve ilgi azaldı. Sembolik AI’nın sınırlamaları, hesaplama gücü eksikliği ve uygun algoritmaların olmaması bu düşüşe katkıda bulundu.

Alt Sembolik Yaklaşımların ve Sinir Ağlarının Ortaya Çıkışı (1980’ler-1990’lar)

Sembolik AI’nın sınırlamalarına yanıt olarak, araştırmacılar alt sembolik yaklaşımlar ve sinir ağlarını araştırmaya başladılar. İnsan beyninin yapısı ve işlevinden esinlenen sinir ağları popüler hale geldi. David Rumelhart, Geoffrey Hinton ve Ronald Williams tarafından 1986 yılında önerilen geri yayılım algoritması, çok katmanlı sinir ağlarının eğitilmesini sağladı.

İlgili: Yapay Zeka Nedir?

Makine Öğrenimi ve Veri Odaklı Yaklaşımların Yükselişi (1990’lar-2000’ler)

Makine öğrenimi ve veri odaklı yaklaşımlardaki ilerlemeler, AI alanını canlandırdı. Araştırmacılar, desen tanıma, sınıflandırma, regresyon ve kümeleme gibi görevler için daha güçlü algoritmalar ve modeller geliştirdiler. Destek Vektör Makineleri, Bayes ağları ve topluluk yöntemleri bu dönemde önem kazandı. Yapay zekanın tarihi ile ilgili deha fazla bilgi için okumaya devam edin.

Büyük Veri ve Derin Öğrenme (2000’ler-2010’lar)

Büyük verinin ortaya çıkışı ve artan hesaplama gücü, AI’yı daha da ileriye taşıdı. Derin öğrenme, yapay sinir ağlarına dayalı bir makine öğrenimi alt kümesi olarak önemli atılımlar yaşadı. Özellikle Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN’ler) ve Tekrarlayan Sinir Ağları (RNN’ler), görüntü tanıma, konuşma işleme ve doğal dil işleme gibi alanlarda dikkat çekici sonuçlar elde etti.

AI’nın Yeniden Yükselişi ve Pratik Uygulamaları (2010’lar-günümüz)

Yapay zekanın tarihi son yıllarda, derin öğrenmedeki ilerlemeler, büyük veri setlerinin kullanılabilirliği ve artan hesaplama yetenekleriyle AI yeniden bir yükseliş yaşadı. Bugün AI, birçok alanı kökten değiştirme potansiyeline sahip hızla büyüyen bir alandır. AI, sağlık hizmetleri, finans ve üretim gibi çeşitli endüstrilerde zaten kullanılmaktadır. AI araştırmaları ilerlemeye devam ettikçe, önümüzdeki yıllarda AI’nın daha yaygın olarak benimsenmesini bekleyebiliriz.

Yapay Zekanın Tarihindeki Önemli Dönüm Noktaları

Yapay Zekanın Tarihi
Geçmişten Günümüze Yapay Zekanın Tarihi
 • 1943: Warren McCulloch ve Walter Pitts, yapay nöronların bir modelini önerir.
 • 1949: Donald Hebb, nöronlar arasındaki bağlantı gücünü değiştirme kuralını gösterir.
 • 1950: Alan Turing, “Hesaplama Makineleri ve Zeka” adlı makalesini yayınlar ve Turing testini önerir.
 • 1955: Allen Newell ve Herbert A. Simon, “ilk yapay zeka programı” olan Logic Theorist’i oluşturur.
 • 1956: John McCarthy, Dartmouth Yaz Araştırma Projesi’ni düzenler.
 • 1965: Edward Feigenbaum, ilk uzman sistemi olan Dendral’ı geliştirir.
 • 1981: John Hopfield ve David Rumelhart, Hopfield sinir ağı ve Boltzmann makinesini geliştirir.
 • 1982: Yann LeCun, LeNet konvolüsyonel sinir ağını geliştirir.
 • 1997: IBM’in Deep Blue satranç bilgisayarı, dünya şampiyonu Garry Kasparov’u yener.
 • 2006: Geoffrey Hinton, Terrence Sejnowski ve Ruslan Salakhutdinov, Kısıtlı Boltzmann Makinesini geliştirir.
 • 2011: Ilya Sutskever, Geoff Hinton ve Oriol Vinyals, Transformer sinir ağı mimarisini geliştirir.
 • 2012: Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever ve Geoffrey Hinton, AlexNet konvolüsyonel sinir ağını geliştirir.
 • 2015: Google’ın AlphaGo’su, dünya şampiyonu Lee Sedol’u Go oyununda yener.
 • 2022: OpenAI’nın GPT-3 doğal dil işleme modeli piyasaya sürülür.

Yapay zekanın tarihi, uzun ve karmaşık bir yolculuktur, ancak son yıllarda alan önemli ilerlemeler kaydetmiştir. AI araştırmaları ilerlemeye devam ettikçe, önümüzdeki yıllarda AI’nın daha geniş bir şekilde benimsenmesini bekleyebiliriz.