İnternet kavramı, güncel teknolojik koşullar ile birlikte her sektör içerisinde yer alan bir iletişim dünyasıdır. Bu makalemizde de internet ve sosyal medya ilişkisi arasındaki bağlantıdan bahsedeceğiz. Ancak bu dünya içerisinde internet, kullanım alanlarına yönelik sarf edilen çabalar. Ve kitleler olmak üzere sosyal medya ile ilişki içerisindedir. Var olan bu ilişki içerisinde sosyal medya, internetin düzenli olarak gelişim göstermesine paralel olarak kendisini de geliştirmektedir.

Resmi olmayan bir eğitim yapısı, telekomünikasyon hizmetleri vardır. Ayrıca kişisel paylaşım ve takip edilme isteği gibi birçok konuyu içerisinde barındıran sosyal medya, internetin ulaştığı her yere de ulaşma imkanı bulmaktadır. Bu imkan dahilinde; internetin sınırları ve sosyal medya, sosyal medya temalı internet kullanımı ve sosyal medyanın internet tabanlarındaki yeri gibi noktalar bulunmaktadır.

İnternetin Sınırları ve Sosyal Medya

Güncel teknolojik gelişmelerin durdurulamaz bir özellikte yer alması ve günden güne insanlığın kaderini değiştirmesi, internet dünyasındaki yerini de gözler önüne sermektedir. Bu ölçekte internetin sınırlarını belirlemek, uzayın sınırlarını belirlemeye çalışmaya benzemektedir. Tıpkı uzay gibi sonu olmayan ve sürekli büyüyen bir yapıyı andıran internet dünyası, sosyal medya faktörlerini de içerisinde barındırarak ilerlemeye devam eder. Bu ilerleme durumu; sosyal medyanın insanları etkileme, bir araya getirme ve çeşitli konularda kamu oluşturma gibi unsurların hızlı bir şekilde var olması ile gelişim gösterir. Meydana gelen gelişim temeli, internetin sınırlarının saptanamaz olması ve sosyal medya ile bir bütün halinde olan ilişkisi gibi durumlardan dolayı İnternet dünyası ve sosyal medya ilişkisi var olmaktadır.

Sosyal Medya Temalı İnternet Kullanımı

İnternetin haberleşme, takip etme ve gezinti yapma gibi alanlarına yönelik yer alan kısımları, sosyal medyanın bölümleri arasına girmektedir. Bu bölümlerde yer alan internetin kullanımı, çeşitli alanlara konu olmaktadır. İnternetin kişilerin istek ve ihtiyaçlarına göre şekillenmesi de sosyal medya uygulamalarının birçok kitleye kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. Ek olarak sosyal medyanın erişim, yenilik, kalıcılık ve özgürlük gibi önemli özellikleri de sosyal medya temalı internet kullanımı içeriğini ortaya çıkarmaktadır.

Sosyal Medyanın İnternet Tabanlarındaki yeri

İnternet dünyasında, sosyal medyanın kuşkusuz ve tartışmasız büyüklüğü, çığ gibi büyüyen ve insanları etkisi altına alabilen bir yapıda yer almaktadır. Bu yapı içerisindeki çeşitli bölümler, kategoriler ve diğer içerikleri barındıran maddeler sosyal medyanın bel kemiğini oluşturan unsurlardır. Ancak internet tabanlarında yer alan birçok öge de bu unsurlarla ilişki halde var olmaktadır. Dolayısıyla sosyal medya kullanımının internet dünyasına yeni vizyonlar ve yetkinlik katması da sosyal medyanın internet tabanlarındaki yerini sağlamlaştırmasını ve çeşitli yenilikler katmasını sağlamaktadır.