Dijital ikiz teknolojisi nedir? Var olan bir nesnenin, herhangi bir cihazın ya da bir hizmetin fiziksel olarak yapılmadan önce, dijital ortamda aynı şekilde bir kopyasının yapılması halidir. Bu teknolojinin, NASA’nın eşleşme teknolojisi sonucunda ortaya çıktığını söylemek isteriz. Dijital ikiz teknolojisi ilk olarak 2002 yılında yazar Dr. Michael Grieves tarafından ifade edilmiştir.

Aynı zamanda bu teknoloji, oldukça önemli Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojilerinden de biridir. Dijital ikiz teknolojisi, gerek üretim hattı gerekse de üretim sürecinin bütün yönleriyle alakalı ve daha önceden hiçbir şekilde görülmemiş olan bilgileri sağlamaktadır.

Dijital ikiz teknolojisinin avantajları nelerdir?

Nesnelerin İnterneti ya da akıllı sensörlerle fiziksel ortamdan alınan ve tam zamanlı olan veriler, dijital ikize giriş olarak aktarılmaktadır. Dijital ikiz, bu verileri hem işleyerek analiz etmekte hem de çıkış bilgilerini bize vermektedir. Tüm bunların sayesinde ise sonuçlar, çok kısa sürede ve herhangi bir maliyet kaybı yaşamadan görülmektedir. Aynı zamanda üretim aşamasına geçilmeden de meydana gelebilecek sorunlar tespit edilmektedir. Dijital ikizin analizlerinin ve çıkış bilgilerinin gerçek zamanlı olduğunu belirtmek isteriz. Ayrıca, sensörlerin fiziksel ortamdan çekmiş oldukları veriler değişirse, elde edilen veriler ve analiz sonuçları da değişmektedir.

Dijital ikiz teknolojisi

11858 teknik destek

Dijital ikiz teknolojisinin hayatımızdaki önemi

Dijital ikizlerin, gerek performansı gerekse de inovasyonu yönlendirebilen oldukça güçlü yöneticiler haline geldiğini söylemek isteriz. Bu teknoloji, hem gelişmiş hem yetenekli hem de güçlü izleme kabiliyetine de sahiptir. Bununla birlikte, öngörü yetenekleri son derece yüksek olan bir ürün teknisyeni olarak da düşünülebilmektedir.

Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda dijital ikiz ile birlikte pek çok yeniliğin sunulacağını da düşünmektedir. Son yıllarda ise dijital ikizi kullanarak başarılı olan firmalar artmakta, firmalar başarı hikayelerini her geçen gün daha da çok paylaşmaktadır. Bu tür durumlar ise uzmanların haklı olduğunu kolayca kanıtlamaktadır.

Dijital ikiz teknolojisinin kullanım alanları

Operasyonel ve servis süreçlerinde, dijital ikiz teknolojisi kullanılmaktadır. Bu çok önemli kullanım alanlarına, dijital ikiz teknolojisi oldukça fayda sağlamaktadır. Oluşabilecek arızaların daha önceden tespit edilmesi ve önlenmesi, ürün veya da sistemin uzaktan izlenmesi ve çözüme kavuşturulması, tüm bunların yanında uyarı sistemlerinin de geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Dijital ikiz teknolojisi, tasarım ve ürün geliştirme alanlarında da kullanılmaktadır. Bu alanda, yapılan projelerin alternatiflerinin oluşturulması, etkilerinin keşfedilmesi, elde edilen tasarımın yeterli olup olmayacağı ile ilgili testlerin yapılması sağlanmaktadır. Bütün bunlar ise dijital ortamda oldukça hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Ortaya çıkan bilgilerle de ürünle ilgili daha iyi kararlar verilmektedir.

Resim dijital 3

Dijital ikiz teknolojisinin, üretim ve montaj alanlarına da önemli katkıları bulunmaktadır. Üretim anında, verimliliğin, maliyetin ve kalitenin, imalat sürecini ne denli etkileyeceği dijital ortamda ortaya koyulmaktadır. Bununla birlikte, üretim hattının veya da fabrikanın modellemesi de yapılmaktadır. Böylece, hem fabrikanın çalıştırılması hem de sonuçlarının değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Böyle bir ortamda ise en iyi çalışma sisteminin kurulduğunu söyleyebiliriz.

Tüm bu alanların yanında, havacılık ve savunma endüstrisinde de dijital teknolojilerin çok önemli bir hale geldiğini söylemek isteriz. Günümüzde pek çok ülke ve savunma sanayi şirketi, dijital yatırımlara öncelik vermektedir. Böylece, rekabet avantajı elde etmek adına pek çok stratejik hamleler yapılmaktadır. Dijital ikiz teknolojisi de havacılık ve savunma sanayisinde oldukça önemli bir yere sahiptir.